Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

O nás

Kulturpark

Kasárne/Kulturpark

Jedno z najväčších kultúrnych centier na Slovensku.

SteelPark

Steelpark

Park vedy a zábavy, ktorý prináša malým i veľkým zážitok zo spoznávania.
Výmenník Važecká

Výmenník Važecká

Výmenník zameraný na voľnočasové aktivity pre deti a mládež, kino pod holým nebom a pod.
Kunsthalle

Kunsthalle/Hala umenia

Nádherný výstavný priestor, ktorý slúži na rôzne typy podujatí.

Amfiteáter

Amfiteáter

Veľkokapacitné dejisko mnohých významných podujatí a koncertov.
Radnica Starého mesta

Historická radnica

Historická budova, ktorá ponúka krásny priestor pre umenie, divadlo a tanec.

Dolná brána

Dolná brána

Múzeum archeológie košického mestského opevnenia.
Výmenník Wuppertálska

Výmenník Wuppertálska

Výmenník zameraný na zelené otázky, botanické prednášky a výstavy na rôzne eko-artové témy.
Výmenník Štítová

Výmenník Štítová

Priestor pre interaktívne prednášky a workshopy  z oblasti umenia a nových médií.
Výmenník Obrody

Výmenník Obrody

Priestor pre akademické prednášky pre širokú verejnosť a náučné, ale najmä hravé popoludnia pre deti v školskom veku.
Vymenník Ľudová

Výmenník Ľudová

Výmenník je domovom najväčšej skejtovej komunity na Slovensku a taktiež priestor pre graffity umelcov.
Výmenník Brigádnicka

Výmenník Brigádnická

Priestor pre koncerty a hudobné workshopy miestnych začínajúcich hudobníkov a profi muzikantov.
Výmenník Jegorovovo

Výmenník Jegorovovo

Vymenník poskytuje pomoc a podporu tvorivým, umeleckým či komunitným nápadom.

Kultúrne centrá

V správe K 13 – Košické kultúrne centrá je 13 kultúrnych centier. Pre viac informácií kliknite na niektorý z bodov na interaktívnej mape.

Kulturpark

Kulturpark

Jedno z najväčších kultúrnych centier na Slovensku.

Steelpark

Steelpark

Park vedy a zábavy, ktorý prináša malým i veľkým zážitok zo spoznávania.
Výmenník Važecká

Výmenník Važecká

Výmenník zameraný na voľnočasové aktivity pre deti a mládež, kino pod holým nebom a pod.
Kunsthalle

Kunsthalle

Nádherný výstavný priestor, ktorý slúži na rôzne typy podujatí.
Amfiteáter

Amfiteáter

Veľkokapacitné dejisko mnohých významných podujatí a koncertov.
Radnica Starého mesta

Radnica Starého Mesta

Historická budova, ktorá ponúka krásny priestor pre umenie, divadlo a tanec.
Dolná brána

Dolná brána

Múzeum archeológie košického mestského opevnenia.
Výmenník Wuppertálska

Výmenník Wuppertálska

Výmenník zameraný na zelené otázky, botanické prednášky a výstavy na rôzne eko-artové témy.
Výmenník Štítová

Výmenník Štítová

Priestor pre interaktívne prednášky a workshopy  z oblasti umenia a nových médií.
Výmenník Obrody

Výmenník Obrody

Priestor pre akademické prednášky pre širokú verejnosť a náučné, ale najmä hravé popoludnia pre deti v školskom veku.
Vymenník Ľudová

Výmenník Ľudová

Výmenník je domovom najväčšej skejtovej komunity na Slovensku a taktiež priestor pre graffity umelcov.
Výmenník Brigádnicka

Výmenník Brigádnická

Priestor pre koncerty a hudobné workshopy miestnych začínajúcich hudobníkov a profi muzikantov.
Výmenník Jegorovovo

Výmenník Jegorovovo

Vymenník poskytuje pomoc a podporu tvorivým, umeleckým či komunitným nápadom.

Kultúrne centrá

V správe K13 je 13 kultúrnych centier. Pre viac informácii o každom z nich kliknite na niektoré z bodov na interaktívnej mape.

Mesto Košice na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zriadilo príspevkovú organizáciu K13 – Košické kultúrne centrá k 1. 10. 2013. Svoju činnosť začala 1. 1. 2014 s cieľom budovať na základoch, ktoré sa položili počas roka 2013, kedy boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry. Vybudovaná kultúrna infraštruktúra, ktorá sa vytvorila vďaka investičným projektom, sa využíva na kultúrne účely.

Predmetom hlavnej činnosti organizácie je správa majetku mesta – Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Hala umenia, Historická radnica, Amfiteáter, Dolná brána a 7 výmenníkov, organizovanie programov, výstav, festivalov, divadelných a filmových predstavení, koncertov, kultúrno-výchovných, spoločenských podujatí v oblasti kultúry, cestovného ruchu doma i v zahraničí, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, vedecko-technické služby a informačné služby, koordinácia, zabezpečovanie podmienok pre organizáciu a kooperáciu s inými inštitúciami doma i v zahraničí.

Činnosť K13 – Košické kultúrne centrá je zameraná na marketingové aktivity, podporu kreatívneho priemyslu, spoluprácu s národnými a medzinárodnými inštitúciami v oblasti kultúry, podporu a propagácia záujmovej činnosti, organizovanie konferencií a kurzov, aktivity na podporu zamestnanosti a regionálneho rozvoja.

Vznik novej spoločnosti si vynútila potreba pokračovať v projekte EHMK v dvoch líniách – programovej a legislatívnej. Pre legislatívny rámec bola vytvorená príspevková organizácia, ktorej úlohou je zabezpečovať aj programovú kontinuitu. Naštartované projekty a granty po legislatívnej stránke naďalej zostávajú v kompetencii neziskovej organizácie Creative Industry.

Víziou K13 – Košické kultúrne centrá je ponúkať kultúrnu infraštruktúru, teda Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Halu umenia, Historickú radnicu, Amfiteáter a 7 výmenníkov SPOTs pre kultúrnych operátorov, tour operátorov, spoločnosti, neziskové organizácie a biznis sektor tak, aby príspevková organizácia vytvárala komplexné technické a programové zázemie s výnimkou financovania. Zámerom je naďalej pokračovať v projekte INTERFACE 2013, ktorým sa Košice dopracovali k titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013.