Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Amfiteáter

Amfiteáter v Košiciach bol postavený na mieste niekdajšieho cintorína. Na tú dobu veľkorysý projekt spĺňal v tom čase všetky moderné atribúty kultúrneho stánku. Bol jedinečným kultúrnym zariadením, dominantou s regionálnym významom.

Stavebné práce sa začali v roku 1955 a samotná výstavba v rámci akcie Z sa spustila svojpomocne o rok neskôr. Prvá etapa bola dokončená v roku 1959. V roku 1966 bol daný do užívania Parku kultúry a oddychu.

Projekt Ing. arch. Jána Gabrínyho a Ing. arch. Viktora Malinovského bol veľkolepý. Kapacitou 20 000 sedadiel a premietacím plátnom 36 x 15 metrov  bol jedným z najväčších prírodných kín v bývalom Československu. Prvé letné premietanie sa uskutočnilo v roku 1965 premiérou oscarového filmu Obchod na korze. V 70. rokoch sa postavila aj budova za plátnom. V roku 1989 sa aktivity obmedzili na niekoľko masových akcií za rok.  Do obnovy vybavenia a technológií sa neinvestovalo a objekt postupne chátral.

Svoju súčasnú podobu dostal po päťdesiatich rokoch fungovania až po rekonštrukcii v rámci investičných projektov Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Súčasná kapacita je 5000 miest na sedenie, vybavený je digitálnym premietacím zariadením a premietacím plátnom 15 x 30 metrov, novým javiskom, mobilnou strešnou konštrukciou, zastrešeným orchestriskom  a bezbariérovým vstupom. Zmodernizovali sa priestory pre účinkujúcich, boli vymenené lavičky v hľadisku a súčasťou projektu bola tiež obnova technického vybavenia na premietanie, ozvučenie a osvetlenie.

jún, 2024

Priestory