Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Kontakty

K 13 – Košické kultúrne centrá

Riaditeľ

poverený zastupovaním štatutárneho orgánu

Adresa
Kontakt
Fakturačné údaje
Kontakt pre médiá
Občianske podnety

Kasárne/Kulturpark

Historická radnica

Kunsthalle/Hala umenia

Výmenníky

Informačné centrum Bravo

Otvorené od pondelka do piatku
v čase od 10:00 do 18:00 hod.
(obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00)

Na tomto mieste si môžete zakúpiť aj vstupenky.

Informácie o programe

Dolná brána

SteelPark

Rezervácia prehliadok

Amfiteáter