Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Historická radnica

Objekt bývalého Kina Slovan stojí na pozostatkoch starších stredovekých domov a sám o sebe je cennou pamiatkou novodobej funkcionalistickej architektúry mesta Košice zapísanej v Ústrednom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok a nachádzajúcej sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii Košice. Ide o dielo špičkového dobového architekta Ľudovíta Oelschlägera z druhej polovice tridsiatych rokov minulého storočia.

Stavebné úpravy na polyfunkčné využitie Historickej radnice sa začali v roku 1998. Po rekonštrukcii bol objekt daný do užívania v roku 2004. Vznikol objekt, ktorý okrem pôvodnej funkcie kina slúži aj na verejné kultúrno-spoločenské podujatia, tlačové besedy, konferencie, divadelnú, filmovú a hudobnú produkciu.

Pri obnove sa rešpektovali historické fragmenty architektúry, ako aj funkčné celky prevádzky. Zvlášť bol kladený dôraz na odborné reštaurovanie architektonických článkov v interiéri. Stavebné zásahy boli navrhnuté tak, aby nevytvárali konfliktné situácie s prostredím, avšak aby dostatočne plnili novodobé požiadavky na uvažované nové funkcie v objekte. Zväčšilo sa javisko o priestor pre orchester, ktorý je prístupný zo suterénnej časti, na poschodí boli vytvorené prekladateľské kabíny, réžia pre ozvučenie, pre scénickú a divadelnú techniku.

Z celkovej obnovy pôvodného historického objektu sa vykonalo reštaurovanie stien, stropov, drevených stavebno-stolárskych a mosadzných prvkov, okenných vitráží. Najväčším zásahom do historickej budovy boli práce na osadení dvoch ramien oceľovej konštrukcie podlahy, ktorá je založená na hydraulickom pohone, umožňujúcom jej spúšťanie a zdvíhanie či už do vodorovného alebo šikmého sklonu v závislosti od typu podujatia. 

Veľká sála bývalého Kina Slovan nadobudla nielen vynovený vzhľad s nádychom histórie, ale aj širšie využitie. Do reprezentatívnych priestorov sa vrátil život a naplno sa využívajú na organizovanie kultúrnych podujatí. Od roku 2023 mesto Košice zverilo Historickú radnicu do správy príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá ako ďalší z noblesných kultúrnych stánkov metropoly východu.

jún, 2024

Priestory