Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Výmenníky

Projekt SPOTs bol jedným z kľúčových projektov INTERFACE 2013, ktorého zámerom bola decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a obytných častí. Vďaka rekonštrukcii nevyužívaných výmenníkov tepla vznikli kultúrno-komunitné centrá určené širokej verejnosti.

Sedem výmenníkov na sídliskách sú originálnym košickým projektom. Košice ako prvé mesto z doterajších európskych hlavných miest kultúry, prišlo s myšlienkou využiť už nefunkčné a chátrajúce sídliskové objekty a zmeniť ich na multifunkčný kultúrny priestor.

Výhodná poloha výmenníkov v obytných súboroch umožnila ich aktívne zapojenie sa do revitalizácie panelových sídlisk. Kultúrne body okraja sa stali priestormi, ktoré reagujú na špecifické potreby skupín obyvateľov a mestských častí s cieľom podporovať komunitný rozvoj a vytvárať umelecké projekty v komunitách.

Ponúkajú nielen kultúrne, vedecké, ale aj športové vyžitie pre ľudí všetkých vekových kategórií. Tanec, divadlo, tvorivé dielne,  indoor skating, súťaže, filmové predstavenia, vedecké kaviarne či rôzne diskusné fóra sú Košičanom o čosi bližšie a dostupnejšie ako predtým. To, že bol tento nápad dobrý, potvrdzujú obyvatelia sídlisk, ktorí ich aktívne využívajú.

Výmenník Wuppertálska

je zameraný na „zelenú komunitu“. Stretáva sa tu neformálna skupina Komunitnej záhrady KVP. V programe nechýbajú botanické prednášky a výstavy na rôzne eko-artové témy.

Výmenník Štítová

poskytuje svoje výstavné priestory neobjaveným mladým talentom. Organizujú sa v ňom interaktívne prednášky a workshopy pre študentov i širokú verejnosť z oblasti umenia a nových médií. Umožňuje začínajúcim umelcom, výtvarníkom aj profesionálom prezentovať seba a svoju tvorivosť.

Výmenník Obrody

je druhým domovom niekoľkých komunít a skupín. V jeho programe majú stále miesto aj prednášky pre širokú verejnosť a náučné, ale najmä hravé popoludnia pre deti v školskom veku či rôznorodé športové aktivity – napríklad joga. Na nepravidelnej báze umožňujeme komunitám, umelcom a kreatívcom skrz výstavy prezentovať seba, svoj talent a nadanie.

Výmenník Ľudová

v objekte sa nachádza vnútorný drevený skejtový bazén – bowl, ktorý je na východnom Slovensku jedinečný. Svoju stálu základňu tam majú aj „grafiťáci, skupina, ktorá má k pouličnému umeniu seriózny prístup. V Graffity škole sa venujú rôznym technikám tvorby graffiti a street art umenia. Pred objektom sa nachádza skejterský betónový kruh so štyrmi prekážkami. 

Výmenník Važecká

je atypická stavba, kde sa nachádza lezecká stena. Na streche je otvorený priestor, kde sa konajú koncerty a premietajú filmy a využíva sa aj na susedské stretnutia. V interiéri sa organizujú výstavy, prednášky, tvorivé dielne a kurzy. Vznikla tu aj komunitná módna značka VYVA. Na unikátny projekt nadviazali pravidelné textilné ateliéry VYVA_RUKAMI.

Výmenník Brigádnická

je zázemím amatérskych hercov ochotníckeho Divadla nad vecou. Pravidelne sa v ňom konajú koncerty a hudobné workshopy miestnych začínajúcich hudobníkov a zoskupení, ale aj profesionálnych muzikantov. Do programu výmenníka patria aj tanečné workshopy a výstavy.

Výmenník Jegorovovo

nie je v pravom slova zmysle výmenníkom. Je to bývalá materská škola, ktorá však plní rovnaké poslanie ako ostatné výmenníky. Poskytuje pomoc a podporu tvorivým, umeleckým či komunitným nápadom a aktivitám. V programe výmenníka sú aj tanečné workshopy a výstavy.

marec, 2024

Priestory

Výmenník Važecká

Výmenník Štítová

Výmenník Ľudová

Výmenník Obrody

Výmenník
Jegorovovo

Výmenník
Brigádnická

Výmenník
Wuppertálska