Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Kasárne/Kulturpark

 

Kasárne/Kulturpark boli najväčším z ôsmich investičných projektov Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013

Trojhektárový areál bývalých Kasární kpt. Jaroša bol účelovo postavený komplex budov z konca 19. storočia, zasadený do historického parku významnej hodnoty, tzv. Šafranovej záhrady. Objekty na Kukučínovej ulici boli postavené po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní ako jedno z vojenských zariadení v meste, ktoré bolo významnou súčasťou histórie. Kasárne slúžili predovšetkým ako vojenské sklady, ktorých súčasťou bola i pekáreň a vodáreň.

Vojenské objekty sa po rekonštrukcii troch pôvodných zmenili na centrum kultúry. Mesto a jeho obyvatelia získali novú dominantu, ale aj priestor na kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity a tiež na oddych a trávenie voľného času.

V júni roka 2012 bola spustená rekonštrukcia Kasární/Kulturparku. Jej cieľom bolo prispôsobiť jednotlivé budovy potrebám kultúrneho centra a vytvoriť novú urbánnu plochu. Tá vznikla zbúraním strohého vysokého vojenského oplotenia, skrývajúceho kasárne. Po roku už začali fungovať v plnej prevádzke.

Z pôvodných vojenských kasární zostali tri hlavné budovy vo vlastníctve mesta, ku ktorým pribudlo osem nových pavilónov. Architekt Irakli Eristavi využil pri pomenovaní budov vojenskú medzinárodnú terminológiu. Tri hlavné objekty sa volajú Alfa, Bravo a Charlie. Nachádza sa tu aj navigačný bod Zulu, z ktorého vidno všetky objekty podľa názvov. V roku 2014 udelila Slovenská komora architektov Kasárňam/Kulturparku 2 prestížne ocenenia CE.ZA.AR 2014 tímu architektov za zrealizované architektonické dielo v kategórii – Občianske  a priemyselné budovy a Exteriér. Architekt Irakli Eristavi bol ocenený za rekonštrukciu bývalých kasární aj Krištáľovým krídlom za architektúru.

V hlavnej budove Alfa sú dve multifunkčné hlavné sály, určené na koncerty, divadelné predstavenia, prednášky, konferencie, dve menšie multifunkčné tanečné sály, priestory so zvukovým a videoštúdiom. Samostatnú časť tvorí Galéria. Svoje aktivity tu rozvíja aj Knižnica pre mládež mesta Košice či SteelPark. K dispozícii je aj podzemné parkovisko.

 

júl, 2024