Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Kunsthalle/Hala umenia

Košice sa vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 stali skutočným európskym centrom kultúry a umenia. Zo schátranej budovy starej krytej plavárne na Rumanovej ulici vyrástol jedinečný polyfunkčný priestor určený súčasnému umeniu. Rekonštrukcia, financovaná z prostriedkov Európskej komisie, otvorila svoje brány návštevníkom v júli 2013 po ročnej rekonštrukcii.

Stará krytá plaváreň je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, vybudovaných na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Košiciach. Bola postavená v rokoch 1957 – 1962 podľa projektov košického architekta Ladislava Greča. Výtvarná výzdoba interiéru je dielom výtvarníčky Herty Ondrušovej-Viktorínovej. Plaváreň bola otvorená do konca 70-tych rokov. Po zrušení Mlynského náhonu a prestavbe koryta na štvorprúdovú komunikáciu došlo totiž k poklesu spodnej vody a následne k statickým poruchám na budove. Poškodil sa obvodový plášť a dochádzalo k presakovaniu bazénového telesa. Po zistení vážnych problémov bola prevádzka zrušená a fungovala iba exteriérová časť. Krytá časť bola zatvorená od roku 1992.

Okrem 25 m bazénu sa v objekte nachádzali parné kúpele s vlhkou a suchou parou, menšie bazény a vaňové kúpele, takzvané „očistné kúpele“. Krytý bazén bol štvrtým postaveným na Slovensku a patril medzi architektonicky najkrajšie v Československu.

Kunsthalle/Hala umenia Košice v súčasnosti slúži predovšetkým na prezentáciu súčasného vizuálneho umenia domácich a zahraničných umelcov.

jún, 2024

Priestory