Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Trienále súčasného obrazu otvorí novú kapitolu umenia

Trienále súčasného obrazu otvorí novú kapitolu umenia

Trienále súčasného obrazuTrienále súčasného obrazu v Košiciach (TRIKO), ktoré sa uskutoční v dňoch 12. septembra až 3. novembra, je jedným z kľúčových podujatí projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 v rámci jeho oficiálneho kultúrneho a umeleckého programu. Zámerom je prezentovať aktuálne výtvarné umenie v medzinárodnom kontexte v podobe pravidelnej prehliadky súčasných tendencií vo vizuálnom umení.

Prvý ročník bude zameraný najmä na reflektovanie sociálno-politických otázok, na mestské prostredie, architektúru sídlisk a periférií, „krízovú“ identitu miesta a lokálneho prostredia v globálnom svete. Nosným prvkom bude mapovanie predovšetkým prostredia strednej Európy s preferovaním 2D médií (maľba, fotografia, video) a intervencií, objektov a site specific inštalácií pre konkrétny priestor.

Hlavným organizátorom a výstavným priestorom TRIKO bude novootvorená Kunsthalle /Hala umenia v Košiciach. Zrekonštruovaný objekt bývalej krytej plavárne bude výstavnou halou – multifunkčným priestorom a platformou pre promovanie súčasného vizuálneho umenia, digitálneho umenia a nových médií v medzinárodnom kontexte. Je to pilotný projekt trienále, aj takejto kultúrnej inštitúcie na Slovensku. Dôležitým momentom je aj spolupráca s inými kultúrnymi inštitúciami a prienik do verejného priestoru mesta, aby došlo k výraznejšej stimulácií domáceho prostredia a záujmu širokej verejnosti o súčasné dianie vo vizuálnej kultúre dneška.

Veríme, že v roku Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 Trienále súčasného obrazu vytvorí silné prostredie pre presadzovanie súčasného vizuálneho myslenia a aktuálneho umenia, a zároveň dobré zázemie pre periodické pokračovanie a rozvoj tohto ojedinelého projektu,“ uviedol umelecký riaditeľ n. o. Košice 2013 Vladimír Beskid.

TRIKO sa uskutoční v troch hlavných priestoroch

Kunsthalle /Hala umenia (Rumanova 1, Košice) – prezentácia najmä aktuálnych podôb fotografie a performancií zo stredoeurópskej oblasti; objekty a video prezentácie a intervencie do prostredia.

Kasárne /Kulturpark (Kukučínova 2, Košice) – prezentácia medzinárodnej scény video umenia (video kolekcia a spolupráca s partnerským FRAC Marseille PACA) – Olaf Breuning, Thomas Hirschhorn, Christian Jankowski, Paul McCarthy, Fiona Tan a ďalší.

Východoslovenské múzeum Košice (Námestie maratónu mieru 2, Košice) – prezentácia súčasnej maľby na východnom Slovensku, jej rozvoj po roku 2000 a nástup najmladšej generácie – absolventov Fakulty umenia TU v Košiciach.

Sprievodné podujatia

Výstavná sieň Rotunda, Zbrojničná 6, Košice – prezentácia amerického umelca Dana Grahama (USA).

Múzeum Vojtecha Lőfflera, Alžbetina 20, Košice – Petra Feriancová (SK), ktorá zároveň reprezentuje Českú a Slovenskú republiku na aktuálnom bienále v Benátkach 2013.

DIG Gallery, Strojárenská 3, Košice – Emiko Ogawa, Ei Wada (JP) – dvojica japonských digitálnych umelcov

Kongres AICA – celosvetový kongres medzinárodnej asociácie kritikov umenia AICA pri UNESCO (Košice- Bratislava (SK), post-kongres Krakov (PL). Košice v termíne 23. – 25. máj 2013; hlavná téma: White places – Black holes.

Public Art Days (do 3. 11. 2013) – prezentácia súčasného sochárstva a inštalácií vo verejnom priestore mesta; 12. 9. – odhalenie Pavilónu Dana Grahama.

Otvorenie trienále

12. 9. – Kunsthalle/Hala umenia, Galéria Alfa Kasárne/Kulturpark, sieň Rotunda, odhalenie pavilónu Twist and Shout Dana Grahama v Mestskom parku

13. 9. o 18:00 hod. – Východoslovenské múzeum

Ďalšie články