Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Spoločnosť K13 chce kultúru ďalej šperkovať a dostať ju ľuďom pod kožu

Spoločnosť K13 chce kultúru ďalej šperkovať a dostať ju ľuďom pod kožu

Ján Kováč, riaditeľ K13 - Košické kultúrne centrá
Ján Kováč, riaditeľ K13 – Košické kultúrne centrá

Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 skončením roka neodišiel do zabudnutia, ale naopak, pokračuje. Titul metropole východu zostane navždy. Nastal čas budovať na základoch, ktoré sa položili počas uplynulého roka. Vybudovaná kultúrna infraštruktúra nezostane zívať prázdnotou, rozbehnuté projekty budú žiť a nezostanú len spomienkou, ale verejnosť sa môže tešiť na svoje obľúbené podujatia. Košice budú naďalej dýchať kultúrou, ktorá si v tomto meste našla svoje pevné miesto. Košické kultúrne centrá po novom zastrešuje novovzniknutá mestská organizácia K13, ktorej riaditeľa Jána Kováča sme sa opýtali na jej smerovanie.

Vznikla nová organizácia, ktorá bude budovať na tom, čo projekt EHMK priniesol.  Fungovať budú dve spoločnosti – dočasne pôvodná a nová. S akými kompetenciami?

Vznik tejto spoločnosti si vynútila potreba pokračovať v projekte, a to v dvoch líniach – programovej a legislatívnej. Pre legislatívny rámec bola vytvorená príspevková organizácia tak, aby bol dosah orgánov štátnej a verejnej správy na financie a aby bola zabezpečená nielen kontinuita týchto procesov, ale aj dohľad. Čo sa týka programového rámca, ukončením roku 2013, kedy boli Košice Európskym hlavným mestom kultúry, pokračujú projekty ďalej. Možno v zmenšenej forme, niektoré naopak, v náraste. Túto programovú kontinuitu bude zabezpečovať spoločnosť K13. Čo sa týka naštartovaných projektov a grantov,  legislatívne ich bude ošetrovať  naďalej n. o.  Košice 2013, ktorá zostáva na platforme neziskovky, pretože má históriu, ktorú K13 zatiaľ nemá, a preto sa nemôže uchádzať o niektoré granty .

S akými víziami preberáte štafetu?

Mojou víziou je ponúknuť  kultúrnu infraštruktúru, ktorá je vybudovaná v rámci všetkých objektov (Kasárne/Kulturpark, Kunsthalle/Hala umenia, Amfiteáter,  SPOTs) pre kultúrnych operátorov, tour operátorov, spoločnosti, jedincov, neziskové organizácie a biznis sektor tak, aby K13 vytvárala  komplexné technické a programové zázemie, ale nie finančné ako doteraz.  Samozrejme je nevyhnutné dávať do pozornosti spôsob a účel využitia týchto zariadení. Nie je tu možné robiť komerčné aktivity, ktoré nezodpovedajú zámeru  stanovenom pri vybudovaní  týchto kultúrnych objektov. Mojím cieľom je, aby sa zabezpečila  nielen 5-ročná udržateľnosť, ktorá nám vyplýva z projektu, ale chceme to preklenúť do trvalej, aby tieto kultúrne centra slúžili svojmu účelu trvalo. Už dnes sú niektoré z nich tak naštartované, že plynule priberajú nových ľudí a aktivity. Košičania si zvykli na to,  sú s objektmi zžití, používajú ich a pochopili, že to bolo vytvorené pre nich. Chceme, aby sa všetky vybudované objekty stali a zostali súčasťou života Košičanov. Máme samozrejme biele miesta, ktoré chceme odstrániť.  V rámci  projektu INTERFACE boli veci, ktoré sa nestihli z rôznych príčin dokončiť. Dnes  to chceme napraviť. Sú grantové schémy alebo sa budú vytvárať, aby sme mohli  projekt, ktorý naštartoval kultúrnu revolúciu v Košiciach, dotiahnuť do konca.

Košičania si už zvykli na určitý kultúrny štandard a očakávajú, že to bude pokračovať.  Čo nové, by ste chceli vytvoriť a do mesta priniesť.  Čo podľa vášho názoru úspešnému pokračovaniu projektu chýba?

Je ťažké odpovedať na túto otázku, čo mohlo byť iné z môjho uhla pohľadu ako človeka, ktorý sa nepodieľal na aktivitách EHMK a ich príprave priamo. Bol som len požívateľom toho, čo pripravil tím EHMK, obyčajným občanom a ktorý sa zúčastňoval akcií. Chýba mi žánrová pestrosť niektorých vecí, pretože niektoré objekty sú zamerané na pomerne úzku skupinu ľudí, resp. majú veľmi úzku špecifikáciu cieľovej skupiny. Chcel by som, aby sme vytvorili širšiu žánrovú pestrosť , aby si každý z Košičanov dokázal nájsť v každom z týchto zariadení to svoje. Nebudeme preferovať jeden typ podujatí, ale aby sme sa dostali žánrovo ku každému občanovi Košíc či regiónu.

To znamená, že K13 sa chystá robiť veľké množstvo podujatí pre každého?

Možno nie veľké množstvo podujatí, ale programovú štruktúru budeme cielene zameriavať na širšie spektrum. Keď urobíme výstavu úplne jednoznačne zameranú na úzku skupinu, ostane nám veľa ľudí hladných po umení a neuspokojených. Keď nájdeme niečo, čo je možno komerčnejšie zaujímavé, ale pritiahli by sme viac ľudí, dáme tomu priestor,  aby sme ponúkli možnosť  viacerým ľuďom. Budeme sa orientovať na to, aby sme do haly dostali čím viac návštevníkov.  Cieľom je ľudí naučiť, že umenie tu existuje a aby si cestu k nemu našli. Je to cesta ako populárnymi výstavami a akciami pritiahnuť návštevníkov a keď ich naučíme do stánkov kultúry chodiť, potom môžeme ponúknuť aj užšiu špecifikáciu či už výstav alebo podujatí.

Teda sa chcete sústrediť na promovanie infraštruktúry ako takej?

V podstate áno. Táto kvalitná infraštruktúra bola vytvorená, ale ľudia ju chápali iba ako súčasť programu EHMK. Chceme im dať do povedomia, že to nie je len súčasť programu, ale súčasť ich bežného života. Máme tu budovy na to, aby ich považovali za svoje, aby uvažovali nad tým, že svoje aktivity v rámci voľného času prenesú do týchto priestorov a budú prichádzať napr. do Kasární/Kulturparku pravidelne ako do kina alebo do divadla.

Boli tu veľmi úspešné projekty s pozitívnym ohlasom. Budú pokračovať?

Všetky etablované podujatia pokračujú prirodzene ďalej. Organizovať ich bude spoločnosť K13. Niektoré sa nestretli s úspechom, preto ich potrebujeme prehodnotiť a čo bolo dobré, nebudeme predsa rušiť alebo meniť. To je základ, na ktorom budeme stavať. Čo nevyšlo,  musíme zistiť prečo. Ak vieme podujatie alebo projekt zlepšiť alebo naštartovať lepšie, tak sa o to určite pokúsime. Uvedomujeme si, že máme pevne stanovený rozpočet, ktorý nebude nikto navyšovať a granty sú zväčša uzavreté. Dnes už uvažujeme, čo bude v roku 2015 a začíname sa uchádzať o financie, ktoré prídu v budúcom roku. V tomto segmente je tento spôsob plánovania nevyhnutný. Keď vieme, aký máme balík peňazí, koľko ľudí dokážeme zaplatiť a musíme si povedať, koľko akcií z toho dokážeme vyprodukovať. Jednoznačne úspešné akcie budú a urobíme aj nové na skúšku. Sadne si programový a produkčný tím a vyskladá program. Keď si ani jedna nová akcia nenájde požadovaný okruh svojich priaznivcov, tak po prehodnotení môžeme budovať nové aktivity cielenejšie na občanov – vieme o aké podujatia nie je záujem. Keď sa podarí úspešne naplniť divákmi všetky,  budeme spokojní. Môžeme „variť“ len z toho, čo máme. Určite o Bielu noc ľudia neprídu a rovnako chystáme festival Use The City. Promovanie nových podujatí zatiaľ pripravujeme.

Projekt EHMK má za cieľ vytvoriť z Košíc kreatívne centrum. Celé kasárne sú takto koncipované. Európa vstupuje do programového obdobia 2014-2020 Kreatívna Európa, kde sú dva silné programy kultúra a média. Chcete v tomto trende pokračovať?

Prirodzene v tom chceme pokračovať.  Kasárne boli na to koncipované. Budovy sú konštruované na to, aby sa tu kreatívna ekonomika , ktorá je prioritná a má tu vytvorené prostredie, mohla sa úspešne rozvíjať.  Nie náhodou  sa v Košiciach uskutočnila konferencia  PLACE  a myslím si, že je tu vybudovaný dostatočný základ. Nezisková organizácia v rokovaniach deklarovala záujem ísť do toho spolu. K13 ako správca a podporovateľ, n. o.  s obsahovou náplňou  a ako koordinátor procesov.  Mojou víziou je spojiť sa pre dobrú vec. V Kasárňach/Kulturparku vidím veľký potenciál. Dnes tu vykonávame mnohé činnosti, ktoré sú možno okrajové a pre ktoré vieme nájsť aj iné domovské a výstavné priestory.  Bolo by užitočné a pekné, keby sme pre kreatívnu ekonomiku sústredili mozgový a umelecký trast do jedného centra v Košiciach.  Pokúsime sa o to.

 

Ďalšie články