Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Sila kreatívneho priemyslu ťahá projekt ďalej

Sila kreatívneho priemyslu ťahá projekt ďalej

Creative_IndustryJeden z najsilnejších projektov EHMK – Košice 2013 pokračuje ďalej. Kreatívna ekonomika má schopnosť pretvárať Košice na ekonomicky aktívnejšie a atraktívnejšie miesto pre život. O tom, ako bude projekt Creative Industry pokračovať ďalej, sme sa zhovárali s jeho manažérom Michalom Hladkým.

V roku 2007 sa počas štúdia architektúry zoznámil s ľuďmi, ktorí pripravovali projekt pre kandidatúru Košíc na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). Z dobrovoľníka sa stal člen tímu, ktorý pripravil víťazný projekt Interface 2013.

„Keď sa na začiatku pripravoval projekt, na Slovensku sa nikto vážne nezaoberal kreatívnym priemyslom. Náš projekt bol prvým oficiálnym projektom, ktorý hovoril o použití kultúry a kreativity ako rozvojových nástrojoch pre mesto a tiež ako si predstavujeme podporu kreatívnej ekonomiky. Vedeli sme, že mestá, ktoré tak urobili na západe, ekonomicky prosperovali  aj v čase krízy .“  Ako spoluautor projektu dodal,  bol to iný pohľad na kultúru.

V rámci budovania povedomia o podpore kreatívnej ekonomiky sa uskutočnili viaceré medzinárodné konferencie. Pozvaní svetoví experti hovorili o kreativite ako základnom zdroji v mestách, o kreatívnom turizme a meste ako zdroji talentu, diverzity a ekonomického rastu.  V organizovaní vzdelávacích aktivít sa bude naďalej pokračovať „Počas roku EHMK počet účastníkov narástol,“ doplnil, že posledné workshopy a semináre boli plné ľudí.

Svoj úspech dosiahol aj intenzívny rozvojový program Escalator, ktorý je pre ľudí z Košíc a regiónu, pracujúcich  v  kultúrnom a kreatívnom sektore. Hlavným cieľom je pomôcť umelcom a profesionálom v kultúre, aby dosiahli vlastný úspech, a tak prinášali inovácie a motivovali k pozitívnej zmene.

Nemusíte cestovať na rezidenciu do zahraničia. „S účastníkmi sa stretávajú ich mentori, ktorí im radia, ako naštartovať ich plán. Hovoria  im, čo by bolo dobré urobiť, čomu sa vyhnúť. Získavajú rady o organizačnej štruktúre, ale aj odkiaľ získať financie,“ priblížila Alexandra Juríková z Creative Industry.  Je to podľa nej pre ľudí, ktorí istým spôsobom niečo tvoria a produkujú ďalej, či už ide o festival alebo umenie v uliciach. Prihlásiť sa do programu môže aj celá firma, ktorú tvoria piati či dvaja ľudia. Do projektu pre rozvoj publika sa prihlásilo napríklad aj Štátne divadlo Košice.“

Place_konferenciaPozitívny ohlas mali rezidenčné pobyty/výmeny na spoznávanie kreatívneho prostredia a trhu v rámci EU.  Prínosom boli skúseností a zjednotenie prostredia kreatívneho priemyslu v rámci Európy. „Počas roku EHMK sme mali v zahraničí niekoľkých rezidentov,“  povedal manažér projektu. „Každé mesto si vyžaduje ináč profesijne zameraných ľudí. V Anglicku boli ľudia zameraní na film, či publicistiku. Niektoré sa orientujú na počítačové hry, iné na architektúru, a preto hľadajú rôzny profil tvorivého človeka, ktorý má chuť sa posúvať ďalej. Základným princípom rezidenčných pobytov je, aby rezident dokázal uplatniť svoje schopnosti, a to čo získal, neskôr aj  u nás doma.“

 

Rezidenti do firiem

V roku 2014 plánujú rezidentov ponúknuť firmám. „Cieľom je, aby sa firmy pozerali pozitívne na naše aktivity. Mali by hostiť vybraného rezidenta,“  vysvetlil M. Hladký. Pozornosť  chcú upriamiť na arts and biznis, teda na to, ako môžu umelci vplývať na korporátny  systém, zmeny v organizačnej štruktúre, na komunikáciu, zlepšenie vzťahov a pod. „Do firmy môže prísť umelec tvoriť iba sám, ale tiež sa môžu na jeho diele podieľať aj zamestnanci a participovať na tvorivom procese. Určite je pre nás zaujímavejšie, keď idú do spoločného procesu,“ zdôraznil.  Zapojiť firmy do procesov rezidencií nebude jednoduché.  Je potrebné  vyriešiť ešte niekoľko faktorov, ktoré ovplyvnia výber firmy, umelca i celkový proces.

V roku 2014 chceme spustiť pilotnú rezidenciu, pričom jedného slovenského umelca umiestnime na niekoľko mesiacov do vybranej firmy. Umelec tak bude pracovať na svojom projekte, ktorý  vytvorí v spolupráci s firmou. Naším cieľom nie je, aby umelec tvoril svoje dielo ako „na zákazku“, ale aby bolo dielo vytvorené pri aktívnej participácii zamestnancov, manažmentu atď. Takýmto spôsobom môžeme naštartovať kreatívne procesy vo firme, ktoré jej prinesú spomínané benefity. Neskôr plánujeme pokračovať zapájaním aj zahraničných umelcov,“ uviedla manažérka K.A.I.R. Zuzana Kotíková.

Projektový tím bude naďalej napĺňať kultúrnu stratégiu aj vzdelávaním kreatívnych ľudí. Oboznamovať ich s možnosťami získavania grantov, ale aj účasťou na rezidenčných pobytoch.

 Veronika Cholewová

 

Ďalšie články