Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Výstava srbských umelcov sa snaží vyvolať emócie

Výstava srbských umelcov sa snaží vyvolať emócie

V Kunsthalle//Hale umenia v Košiciach sa v druhý decembrový deň konala vernisáž výstavy Podmanená existencia s podtitulom Umelecká scéna srbského súčasného umenia. Tento projekt prináša slovenským návštevníkom pohľad iného národa na migráciu, globalizáciu, každodenné bytie či vzťah k technológiám, ekonomike a kapitálu.

Autori sa dotýkajú problematiky hraníc, migrácie a exilu, snažia sa objavovať iné kultúry. Výstava je výsledkom spolupráce košických a srbských umelcov. Vznikla na základe ich komunikácie a priateľstva. O niekoľko týždňov sa v Srbsku otvára výstava slovenských umelcov. Jedným z dôvodov partnerstva je podľa  kurátorky Sanje Kojič Mladenov aj to, že na Slovensku žije srbská menšina, ktorej chcú sprostredkovať umenie z ich vlasti, rovnako ako slovenskej komunite, žijúcej v Srbsku.

Prvotnou myšlienkou, ktorá viedla k vytvoreniu výstavy, bola snaha o medzinárodnú spoluprácu. Svoje diela v Košiciach vystavuje 15 srbských autorov, ktorí v nich spájajú maľby, digitálnu grafiku, inštalácie, krátke filmy, videá či rôzne materiály. Týmto spôsobom prepájajú umenie aj s technologickým a vedeckým svetom. Ich tvorbu charakterizuje snaha zbaviť sa konzervativizmu a prekračovať hranice stereotypných prezentácií.

Podľa kurátorky výstavy sa všetky diela dotýkajú politickej a sociálnej situácie v Srbsku a snažia sa vyvolať v návštevníkoch emócie cez témy, nedotýkajúce sa len Srbov, ale všetkých národov.

„Účastníci sa môžu prostredníctvom vystavovanej tvorby dozvedieť viac o Srbsku, o našom životnom štýle, emóciách. Práve to je cieľom – vyvolať emócie, súvisiace s témami, ktoré sa nedotýkajú len Srbov, ale všetkých národov,“ uviedla Sanja Kojič Mladenov.  Autori jednotlivých diel kladú vo svojej tvorbe dôraz najmä na subjektívne vnímanie zobrazovaného. Cez umelecké výtvory vyjadrujú svoj postoj k problémom súčasnej konzumnej spoločnosti.

Súčasťou expozície je aj prezentácia fotografií s názvom „Sám proti živlom“, ktorej cieľom je poukázať na súvislosti medzi politikmi a umeleckými dielami. Je to súbor 100 čiernobielych fotografií, ktoré zachytávajú svetových vodcov a ich gestikuláciu v prítomnosti umeleckých diel. Fotografie sú zoradené do sérií podľa výtvarného žánru.

Výstava potrvá do 31.januára 2016.

Podujatie je spolufinancované z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Veronika Ferková

[nggallery id=546]

Ďalšie články