Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Recitátori slovenských povestí budú opäť súťažiť

Recitátori slovenských povestí budú opäť súťažiť

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom MS vo Vranove nad Topľou,  pozývajú žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, na regionálne kolo súťaže v prednese slovenskej povesti  Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž sa uskutoční  vo štvrtok, 30. januára 2014, o 8:30 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou. Šaliansky Maťko J. C. Hronského sa bude konať v duchu myšlienky „Stretnutie po 20 rokoch“.

Veľmi nás teší, že postupujúci recitátori z nášho regiónu sa umiestňujú na popredných priečkach, tak ako napríklad v roku 2013 sa na 1. mieste v kraji umiestnil Ľubko Krištan a zažil atmosféru celoslovenského kola v Šali,“ skonštatovala členka minuloročnej poroty Daniela Ondíková.

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút. Napísanú povesť odovzdá pred súťažou porote. Víťazi z regionálnej súťaže postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 21. 2. 2014 v Prešove a celonárodné kolo bude 28. 3. 2014 v Šali.

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníkov ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried príma, sekunda) v troch kategóriách:

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ a žiaci príslušných tried reálnych gymnázií

Ďalšie články