Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Oslavy Roka Ševčenka sa začali v tieni boja o osud Ukrajiny

Oslavy Roka Ševčenka sa začali v tieni boja o osud Ukrajiny

sevcenko2V tieni zápasu o budúci osud Ukrajiny sa začali v nedeľu aj na Slovensku oslavy Roka Tarasa Ševčenka, národného buditeľa Ukrajincov, ktorého 200. výročie narodenia si v tomto roku pripomína celý svet. Prvým zo série podujatí bol tradičný novoročný koncert Ukrajinského národného zboru Karpaty z Košíc a jeho hostí – Národnej kapely banduristiek „Halyčanka“ z Ľvova a folklórneho súboru Farby Karpát z Užhorodu. Spoluorganizátorom podujatia v Historickej radnici v Košiciach bolo Mesto Košice a uskutočnilo sa pod záštitou predsedu KSK Zdenka Trebuľu a primátora Košíc Richarda Rašiho. Ten počas koncertu odovzdal umeleckému vedúcemu zboru Karpaty Levkovi Dohovičovi symbolický šek na 500 eur, ktorým prispel na činnosť zboru. Zároveň spolu so svojimi námestníkmi Renátou Lenártovou  a Jánom Jakubovom odovzdal ďalších 1000 eur ako príspevok na zlepšenie technického stavu klubových priestorov Zväzu Rusínov – Ukrajincov v Košiciach.

Koncert sa  začal zhudobnenou najznámejšou Ševčenkovou básňou „Zapovit“ („Závet“). „Ševčenko bol nielen básnikom a maliarom. Jeho slová pretavené do veršov vyjadrujú odvekú túžbu celého ukrajinského národa, túžbu byť slobodným medzi slobodnými národmi. Ševčenko sa číta znova a znova v každej dobe. Jeho posolstvo ale ostáva nemenné – budovať a posilňovať občiansku spoločnosť. Len v nej si národ uvedomí, že zdrojom moci je on a nie nejakí politickí dobrodruhovia či magnáti a  len on môže prijímať suverénne rozhodnutia v prospech svojho štátu či komunity,“ povedala okrem iného v úvodnom príhovore Mária Pobehová. Pri týchto slovách si mnohí v sále spomenuli na dianie v Kyjeve, ktoré práve v čase koncertu prerástlo do násilných stretov demonštrantov so silovými zložkami.

sevcenko1Počas programu odzneli piesne na slová Ševčenka, ktoré zazneli v sprievode zvukovo nezameniteľného ukrajinského hudobného nástroja – bandury.  Do posledného miesta zaplnenú sálu Historickej radnice potešili aj ľudové tance. Standing ovations po záverečnej skladbe „Reve ta stohne Dnipr šyrokyj“ (Hučí a stoná Dner široký“) v podaní všetkých účinkujúcich bolo tým najväčším ocenením podujatia, ktoré už štrnástykrát pripravil zbor Karpaty a ktoré malo v tomto roku osobitný náboj nielen kvôli oslavám výročia Tarasa Ševčenka, ale aj kvôli aktuálnej situácii na Ukrajine.

„Určite sme chceli aj týmto koncertom aspoň symbolicky podporiť ľudí na Ukrajine, ktorí v posledných týždňoch a mesiacoch úporne bojujú o budúci osud svojej vlasti,“ povedal scenárista koncertu a umelecký vedúci Levko Dohovič.  

Ďalšie články