Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Mladé rodiny budú mať príležitosť dôstojne bývať

Mladé rodiny budú mať príležitosť dôstojne bývať

Mesto Košice pripravuje podklady na výstavbu nájomných bytov pre mladé zamestnané rodiny do 35 rokov s jedným alebo dvoma deťmi, ktorých príjem nepresahuje štvornásobok životného minima. Mesačné nájomné v týchto bytoch by nemalo presahovať sumu 100 €.

Dôstojné bývanie je základnou životnou potrebou, ale zároveň nákladnou záležitosťou, ktorá často presahuje možnosti obyvateľov nášho mesta. Je preto potrebné vytvárať podmienky pre bývanie mladých rodín a pre príjmovo slabšie vrstvy obyvateľstva do štvornásobku životného minima. Budúcim nájomcom by mala byť mladá zamestnaná rodina vo veku do 35 rokov s jedným, prípadne dvoma deťmi, ktorá si nemôže dovoliť obstarať si bývanie na voľnom trhu.

Za základe odborného výberu lokality výstavby, precízne spracovanej projektovej dokumentácie a schválenia financovania prostredníctvom poskytnutia štátnych dotácií je predpoklad návratnosti investície z nájmu, hradeného nájomníkmi bytového domu  v lehote 40 rokov, pričom v žiadnom z bytov by mesačný nájom nemal presiahnuť hranicu 100 €:

Výška mesačného nájmu celkom:  1 izbový – 75,93 €,

Výška mesačného nájmu celkom:  2 izbový – 94,49 ,€

Martin Paška, technický riaditeľ BPMK (Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.: „Navrhujeme výstavbu nájomných bytov bežného štandardu, s predpokladanou priemernou podlahovou plochou bytov v dome od 50-56 m2. Plánovaný počet bytových jednotiek je 32 (8  jednoizbových a 24 dvojizbových). Stavby budú ekologické a úsporné, čo znamená, že výška mesačných nákladov bude prijateľná pre mladé rodiny. Predpokladáme, že s realizáciou by sme mohli začať na jar 2015.“

BPMK predložil návrh na prípravu a výstavbu takéhoto typu bývania. Zo strany štátu je vytvorený systém podporných nástrojov v rozvoji bývania, pričom v roku 2013 boli prijaté viaceré legislatívne zmeny v oblasti poskytovania štátnych dotácií na rozvoj bývania, ktoré je možné využiť. Byty, ktorých výstavba by mala byť financovaná z dotácii, plánuje mesto situovať v samostatných, radových domoch, nachádzajúcich sa na jednom území v spoločnej lokalite v Košicich, ktorej výber sa v súčasnosti robí.

Ďalšie články