Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Košické kultúrne centrá „nakŕmili“ kultúrou dosýta a stále majú čím

Košické kultúrne centrá „nakŕmili“ kultúrou dosýta a stále majú čím

Novovytvorená organizácia K13 – Košické kultúrne centrá a nasledovníčka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 ukončila rok svojej činnosti. Počas celého roka zaplnila kultúrnymi podujatiami všetky zverené objekty a prinášala Košičanom pestrý žánrový program z rôznych oblastí umenia. Zorganizovala celý rad obľúbených festivalov, výstav, koncertov, divadelných a tanečných predstavení, worksopy, semináre, pritiahla do Košíc nielen domácich, ale aj zahraničných umelcov a zaplnila sály divákmi. Aký bol teda uplynulý rok a čo prinesie ten ďalší, sme sa zhovárali s programovým riaditeľom K13 – Košické kultúrne centrá Vladimírom Beskidom.

V januári vznikla nová organizácia, ktorá pokračuje v projektoch európskeho hlavného mesta kultúry. Hrdý titul mesto ustálo a dostalo sa mu vysokého uznania na domácej i zahraničnej scéne.  Podarilo sa udržať vysoký kredit  a zvládnuť úlohu pokračovateľa dobre rozbehnutého procesu a urobiť aj čosi navyše?

Pre nás je veľmi dôležité, že sa nám podarilo dedičstvo EHMK zhodnotiť . Vznikli dve samostatné inštitúcie a bez problémov sme prechod zvládli tak, ako sa od nás očakávalo. Poslaním  K13 –  Košické kultúrne centrá je obhospodarovať Amfiteáter, Kunsthalle/Halu umenia, Kasárne/Kulturpark a SPOTs. Udržali sme kontinuitu projektu a ambícií, ktoré boli vytýčené. Uskutočnili sa všetky veľké nosné podujatia a medzinárodné festivaly USE THE CITY, Leto v parku, Biela noc, SOUND CITY DAYS, vytvorili sme nové formáty ako festival  súčasného umenia ARS NOVA či Košické dni experimentálneho divadla a pohybu tak, ako v predchádzajúcich rokoch, takže kultúrna  verejnosť  žiadne radikálne zmeny nepocítila. V spolupráci s partnermi sa uskutočnili podujatia  Mesiac autorského čítania, Festival divadiel strednej Európy, Festival lokálnych televízií. Za veľké pozitívum považujem to, že sme naďalej zostali  v komunikácii v širšom európskom priestore, a to nielen pre tento rok, ale aj s výhľadom do budúcnosti.

Akou cestou sa teda budú kultúrne centrá uberať v medzinárodnom kontexte?

Stali sme sa súčasťou siete európskych hlavných miest kultúry. Teraz začíname spolupracovať s Plzňou a poľským mestom Vroclav, ktoré na budúci rok ponesú titul EHMK. Teraz pripravujeme veľkú výstavu vo Vroclave, potom prezentáciu tohto mesta kultúry v košickej Kunsthalle/Hale umenia v septembri – októbri. Teraz je u nás napríklad výstava poľskej maľby Slovensko-poľská únia, ktorú sme pripravili v spolupráci s Krakovom v rámci línie Second City/Druhé mestá.  Do budúcnosti sa od nás očakáva, že budeme robiť premostenie a „kultúrny koridor“ aj za priestor Európskej únie a naštartujeme spoluprácu s Bieloruskom, Ukrajinou, Moldavskom a Srbskom. To je tiež jedna z vízií, ktorú by sme chceli uviesť do života. Našou ďalšou prioritou je udržať sa a posúvať sa ďalej  v segmente kreatívnej ekonomiky a podieľať sa spolu s mestom a Košickým samosprávnym krajom na vzniku kreatívneho domu.  Rozbehli sme prípravy na to, aby sme sa v roku 2016 mohli uchádzať o titul UNESCO Creative City of Media Art. V spolupráci s KSK, Fakultou umení  Technickej univerzity Košice, a predovšetkým s neziskovou organizáciou Košice 2013 chceme pokračovať v rozvoji  kreatívnej ekonomiky, edukačných aktivitách a sprostredkovávaní rezidenčných pobytov umelcov.

Programová línia na budúci rok je už vytýčená, aspoň čo sa veľkých festivalov a projektov týka. Neprídu Košice o niektoré zo svojich obľúbených podujatí?

To je zbytočná obava, nebudeme nič rušiť. To by nám Košičania neodpustili. Niektoré podujatia však budeme trochu striedať. Teraz bol  napríklad festival Sound City Days, v roku 2015 bude New Dance Days, teda raz za dva roky. Určite budú také festivaly ako Leto v parku či Biela noc. Začneme pripravovať Trienále súčasného obrazu, ktoré bude až v roku 2016. Určite budú pokračovať úspešné festivaly v rámci projektu SPOTs. Tešiť sa môžeme opäť na USE THE CITY a užívať si atmosféru mesta, v ktorom žijeme. Chýbať nebude ani obľúbený festival Rozmanitosť.

Každá paráda, nehovoriac o veľkolepých a finančne náročných projektoch, niečo stojí. Z čoho a ako chcete pokryť ich financovanie?

Okrem kľúčových podujatí budeme ešte viac otvárať priestor pre iných partnerov, operátorov alebo externé subjekty, ktoré môžu u nás organizovať podujatia. Chceme posilniť otvorenosť, komunikáciu, ale aj príjmy, aby ťarcha nezostala len na meste,spektrum bolo širšie a aby sme udržali naštartovaný grantový systém mesta. Viac sa sústredíme na  kultúrny manažment s privátnym sektorom , chceme posilniť komunikáciu s koalíciou 2013, ale aj so zahraničnými partnermi. Uchádzať sa budeme o väčšie európske granty. Jedným z nich je aj Creative Europe na roky 2014 – 2020 alebo Višegrádske fondy,  požiadame napr.  o grant pre európsky projekt post industriálnych miest.

S ktorými mestami chce K13 nadviazať užší kultúrny kontakt? Akí zahraniční či domáci umelci sa budú prezentovať v kultúrnych stánkoch?

Spolupráca so širším zahraničím pokračuje v doterajších intenciách. Pripravujeme program na ďalšie dva roky. Už vo februári 2015 bude v Košiciach veľká výstava z Ústí nad Labem, ktoré sú jedným z miest európskeho projektu post industriálnych miest.  Oslovíme aj poľské Katovice a buď Rjeku alebo Györ.  V roku 2015 pripravujeme výstavu  nemeckého autora Jiřího Georga Dokoupila s Viktorom Frešom, na jeseň to bude prezentácia mesta Vroclav.  V rámci pokračujúcej spolupráce s „dvojičkou“  EHMK 2013 Marseille pripravujeme s organizáciou FRAC (Regionálny fond súčasného umenia) úplne novú špičkovú výstavu v novembri až januári 2016. Medzitým budú samozrejme výstavy v Galérii Alfa (výstava grafického dizajnu, Andrej Dúbravský,  z Čiech umelecká skupina Rafani, Švajčiarka Esther Stocker a na záver roka Pavla Sceranková a Eva Koťátková z Prahy. Z hudby budú pokračovať koncerty rezidenčného súboru Quasars Ensemble, festival ARS NOVA, pravidelné koncerty džezových a popových kapiel  a v rámci spolupráce s Kino Europe aj filmové projekcie a festivaly (Festival severského kina,  BE2CAN – to najlepšie z festivalov Benátky Berlín a Can) atď. Konkrétnym výsledkom  cezhraničnej spolupráce je napríklad projekt Košická moderna. Výstava teraz putuje do Slovenskej národnej galérie do Bratislavy a na prelome rokov 2015/2016 bude v Krakove a potom snáď aj v Prahe.

Kveta Podhorská

Ďalšie články