Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

HACK je príležitosťou pre nadšencov technológií a inovácií

HACK je príležitosťou pre nadšencov technológií a inovácií

Najväčší medzinárodný hackathon na Slovensku HACK Košice, ktorý je zaradený pod organizáciu MLH (Major League Hacking) a zastrešuje najkvalitnejšie hackathony na svete, mieri opäť do Kunsthalle/Haly umenia. Jeho piaty ročník sa uskutoční v dňoch 6. – 7. apríla 2024.

Podujatie organizuje skupina študentov s víziou priniesť medzinárodnú úroveň hackathonov aj do strednej Európy, spropagovať informatiku a zabaviť sa pri programovaní. Cieľom súťaže je poskytnúť záujemcom o IT príležitosť otestovať si svoje schopnosti, naučiť  sa niečo nové a motivovať ľudí k hlbšiemu záujmu o informačné technológie. Zámerom je pripraviť budúcich programátorov na reálne fungovanie, vyskúšať si riešenie rôznych zadaní a predovšetkým tímovú prácu.

Predmetom súťaže je návrh a realizácia softvérových aplikácií alebo hardvérových prototypov v tímoch v časovom limite 24 hodín, ktoré po skončení súťaže vyhodnotí porota. Hackathon je podujatie vhodné pre začiatočníkov, kde študenti v malých tímoch vytvárajú riešenia skutočných výziev, ktoré navrhujú sponzorské technologické spoločnosti.

HACK Košice je známy svojou živou a kolektívnou atmosférou a účastníci majú možnosť nadviazať kontakty s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, zúčastniť sa workshopov a prednášok a získať praktické skúsenosti s najmodernejšími technológiami. Podujatie je otvorené pre účastníkov všetkých úrovní zručností a organizátori poskytujú podporu a zdroje, ktoré účastníkom pomôžu rozvinúť ich nápady a uviesť ich do života.

Ďalšie články