Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Ako počítač vidí svet – Vedecká kaviareň – 28. január 2014

Cyklus prednášok v obľúbenej Vedeckej kaviarni, ktorú pravidelne organizujú tím SPOTs a Neurologický ústav SAV v Košiciach, pokračoval prvou tohtoročnou kaviarňou. Téma bola nanajvýš zaujímavá: Ako počítač vidí svet.

IMG_0445

Prvým tohtoročným prezentujúcim bol doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Zvedavcom vysvetlil počítačové videnie ako vedeckú disciplínu, ktorá sa snaží naučiť stroje „vidieť“. V rámci prednášky vo vedeckej kaviarni doc. Z. Tomori prístupnou formou vysvetlil základné princípy snímania a spracovania vizuálnej informácie v priestore, spôsoby akými stroj dokáže videné objekty rozpoznávať a klasifikovať. Návštevníci – hostia kaviarne  sa dozvedeli, ako sa na základe týchto informácií stroj postupne učí poznávať svet okolo seba. Prednáška bola doplnená praktickými ukážkami z oblasti robotiky, spracovania videoinformácie a virtuálnej, resp. pridanej reality.

Pripomeňme, že doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. bol členom tímu tvorcov robotických exponátov (spolu s Borisom Vaitovičom, Petrom Vankom a Jaroslavom Tomaščíkom), ktorý si z minuloročného medzinárodného vedeckého sympózia o najmodernejších trendoch v umelej inteligencii a robotike (Sympozium on emergent trends in artificial intelligence & Robotics http://www.setinair.com) v Košiciach odniesol hlavnú cenu. Do súťaže sa prihlásili s tromi interaktívnymi exponátmi Steel Parku: so sochou – humanoidným robotom, pieskoviskom a šatňou (plášťom neviditeľnosti).

[nggallery id=1]

Ďalšie fotoalbumy